การสัมมนาคลินิกพลังงาน ครั้งที่ 3 เรื่อง โรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass Power Plant)/ชีวมวลอัดแท่ง (Wood Pellet)/

การสัมมนาคลินิกพลังงาน ครั้งที่ 3 เรื่อง โรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass Power Plant)/ชีวมวลอัดแท่ง (Wood Pellet)

 

โครงการพัฒนาประสิทธิผลการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนพลังงานเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้จัดการสัมมนาคลินิกพลังงานฯ ครั้งที่ 3 เรื่อง โรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass Power Plant)/ชีวมวลอัดแท่ง (Wood Pellet) เพื่อเป็นเสริมสร้างองค์ความรู้ และสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถให้กับบุคลากรของสำนักงานพลังงานจังหวัดในการขับเคลื่อนงานด้านพลังงานสู่เป้าหมาย ผ่านการให้คำปรึกษาเชิงวิชาการและเชิงเทคนิค โดยการ VDO Conference ผ่านระบบ Microsoft Teams ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. 

โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ด้านชีวมวลเป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ คือ คุณนิตย์ธินันท์ บริรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์รวมพลังงาน จำกัด และคุณศุภฤกษ์ คณาสุข ตัวแทนจากองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) 

ซึ่งการสัมมนาฯ ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัด รวมทั้งสิ้นจำนวน 157 ท่าน เพื่อรับฟังการสัมมนาฯ พร้อมการถาม-ตอบประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาฯ ได้ที่

ดาวน์โหลดเอกสารการนำเสนอ (รูปแบบ PDF) >> คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสารการนำเสนอของคุณนิตย์ธินันท์ (รูปแบบ PowerPoint) >> คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดแบบทดสอบพร้อมคำตอบหลังการสัมมนาฯ >> คลิกที่นี่

 

โพสต์โดย:
admin
วันที่โพสต์:
2021-07-29 15:51:54