การสัมนนาคลินิกพลังงานสำหรับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์และระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

การสัมนนาคลินิกพลังงานสำหรับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์และระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

 

โครงการพัฒนาประสิทธิผลการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนพลังงานเชิงพื้นที่ ได้จัดการสัมมนาคลินิกพลังงานสำหรับระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเป็นการทบทวนองค์ความรู้ และสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถให้กับบุคลากรของสำนักงานพลังงานจังหวัดในการขับเคลื่อนงานด้านพลังงานสู่เป้าหมาย ผ่านการให้คำปรึกษาเชิงวิชาการและเชิงเทคนิค โดยการ VDO Conference ผ่านระบบ Microsoft Teams ขึ้นตามวันและเวลาดังนี้

1. เรื่อง ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น.

2. เรื่อง ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น.

ซึ่งการสัมมนาฯ ในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัด ผู้เข้าร่วมจำนวน 140 ท่าน เพื่อรับฟังการสัมมนา พร้อมการถาม-ตอบประเด็นปัญหาต่าง ๆ เพื่อนแก้ปัญหาการดำเนินงานด้านระบบอบแห้งและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

โพสต์โดย:
thaienergy_cmu
วันที่โพสต์:
2020-10-16 10:53:26