เชิญประชุมแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานวิถีใหม่ (New Normal) ในส่วนภูมิภาค

         ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานได้ปรับแผนการปฏิบัติราชการเชิงยุทธศาสตร์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานวิถีใหม่ (New Normal) ปีงบประมาณ 2563 จากผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการเชิงยุทธศาสตร์ในส่วนภูมิภาคเป็นไปตามแผนงานและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
         
         จึงขอเรียนเชิญพลังงานจังหวัดและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพลังงานจังหวัด 76 จังหวัด เข้าร่วมการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานวิถีใหม่ (New Normal) ในส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบ GIN conference โดยมีวาระและเอกสารประกอบการประชุมตาม QR code ที่ปรากฏในรูป โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ครบถ้วนได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
 
โพสต์โดย:
thaienergy_cmu
วันที่โพสต์:
2020-05-22 16:00:26